PERQUÈ QUI RUTES INFO CONTACTES

Per a conèixer les tarifes dels itineraris, escriure a: info@laltravenezia.it

Cada ruta té una durada d’unes 2 hores

Algunes rutes poden combinar-se entre elles (amb una lleugera modificació del recorregut)

Nombre de participants: per tal de garantir la millor qualitat del servei han de ser min 2 - max 8
Es consideren també grups nombrosos amb exigències específiques.


Tots els participants en qualsevol de les rutes que ofereix Venècia Diferent tenen dret als següents descomptes a Venècia